Informacja o prawie odstąpienia od umowy

KIEDY MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY


Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez
Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Konsumenci mają prawo do odstępowania od umów zawartych na odległość, jednakże istnieją wyjątki od tej
reguły. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym pouczeniem. Zawiera ono istotne informacje na temat
sposobu odstąpienia od umowy, uprawnień z tym związanych, a także wyłączeń stosowania tego prawa.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku, gdy
wykonaliśmy usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utraci prawo odstąpienia od umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. • Administratorem danych jest „P & T ” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Paderewskiego 4D/12, 25-017 Kielce. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: zamowienia@panipudelko.pl lub zadzwoń pod numer tel. 517157104. • Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy zgoda nie zostanie cofnięta, dane osobowe będą przesyłane do czasu zaprzestania przesyłania Newslettera. • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl. • Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zapisania się na listę odbiorców Newslettera. • Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora dostawca oprogramowania służącego do obsługi strony internetowej i dostawca usługi poczty elektronicznej

2021 panipudelko.pl © prepared by lightbulb.creative